Jaunums: Knuta Skujenieka personālarhīvs Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā

12. May, 2009, autors: Skaidrīte Plaude 

Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa pērn aizsāka sadarbību ar dzejnieku Knutu Skujenieku. Izveidots Knuta Skujenieka personālarhīvs. Pirmie bibliotēkā nonāca manuskripti, kas saistīti ar dzejniekam nozīmīgu dzīves un daiļrades posmu – ieslodzījumā stingra režīma nometnē Mordovijā pavadītajiem gadiem. Krājuma pamatā ir viņa sarakste ar sievu Intu Skujenieci un dzejniekiem – Imantu Auziņu, Vizmu Belševicu, Māri Čaklo u. c., kā arī no apcietinājuma atsūtītie dzejoļi.

Kā politiskajam ieslodzītajam viņam bija atļauts sūtīt tikai divas vēstules mēnesī, tāpēc tās rakstītas ļoti sīkiem burtiņiem un dažkārt nedēļas garumā – ar vairākiem datējumiem. Vēstulēs sievai Skujenieks sūtīja arī dzejoļus un ziņas kolēģiem. Kad adresāti dzejoļus saņēma, viņi tos pārrakstīja un nodeva tālāk citiem. Tādējādi Mordovijas periodā rakstītie dzejoļi Latvijā jau toreiz bija pazīstami rokraksta veidā.

vestules_fragments1

Attēlā: fragments no Knuta Skujenieka vēstules sievai

Šādi izplatīta arī vēstule ar uzrunu “Draugi, biedri un kolēģi!”: “Es griežos pie cilvēkiem, kuri pazinuši mani vai manu darbu. Es griežos pie cilvēkiem, ar kuriem mani saistījuši personīgi, radoši profesionāli kontakti. Es griežos pie cilvēkiem, kuri virza mūsu kultūras attīstību… Atrazdamies ieslodzījumā, es intensīvi rakstu un tulkoju. Esmu praktiski pārvērsts invalīdā. Vienīgi atbildības sajūta pret manu aicinājumu, sašutums par manu likteni un ticība taisnībai uztura dzīvu manu garu.”

Uz 249 neliela formāta lapiņām sīkiem burtiem rakstīti, uz Latviju vēstulēs atsūtīti dzejoļi un atdzejojumi. Daļa dzejoļu publicēti krājumā “Sēkla sniegā”, kas iznāca tikai 1990. gadā, un „Rakstos”, kur pārstāvētas arī vēstules. Skujenieks uzskata, ka tā ir nevis “lēģera dzeja”, bet “dzeja, rakstīta lēģerī”. Tagad tā jau kļuvusi par latviešu literatūras klasiku.

Starp bibliotēkā nonākušajiem materiāliem ir arī izraksts no Latvijas PSR Rakstnieku savienības dzejas sekcijas protokola, kas pievienots Latvijas PSR un PSRS Augstākajai tiesai iesniegtajiem dokumentiem sprieduma pārsūdzībai.

Skujenieka sarakste ar bijušajiem apcietinājuma biedriem ir sava veida vēstures liecība par padomju politieslodzīto nometnēm. Kādā no vēstulēm dzejnieks aprakstījis pat paša rīkoto Raiņa 100 gadu jubilejas sarīkojumu cietumā.

Sadarbība ar Knutu Skujenieku turpinās. Jau kataloģizēti dzejoļu un rakstu manuskripti. Drīzumā katalogu papildinās bibliotēkai dāvināto Latvijas un ārzemju rakstnieku vēstuļu apraksti. Esam uzsākuši arī sarunas par dzejnieka grāmatu krājuma nodošanu LNB.


IZSAKI VIEDOKLI, KATEGORIJAS: Krājumi

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.