Ko Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītājiem iemāca lasītāju apmācība

29. January, 2010, autors: Ginta Zalcmane 

Bibliotēka sastāv no gana daudz profesionāli specifiskām lietām, kuras ikdienas apmeklētājam – lasītājam sākotnēji šķiet grūti saprotamas. Piemēram, elektroniskais katalogs, integrētā bibliotēku informācijas sistēma ALEPH. Tā ir kompleksa sistēma, kas lasītājam jāprot lietot, lai varētu saņemt nepieciešamo informāciju un grāmatas. Bieži vien kataloga meklējuma logā ierakstīts atslēgas vārds nemaz nesniedz gaidīto rezultātu, tāpēc svarīgi ir iemācīties, kā panākt sev vēlamo rezultātu.

Bibliotēkas pēdējā desmitgadē ir bagātinājušas krājumus ar elektroniskajām datubāzēm. Arī tās katra ir atšķirīgas un nākas ielauzīties to funkcionalitātes ābecē, lai tiktu pie vērtīgu informāciju saturošiem rakstiem. LNB daļu sava krājuma ir digitalizējusi un mājas lapas sadaļā „E-bibliotēka” piedāvā virkni vērtīgu resursu, piemēram, digitalizēto laikrakstu kolekciju periodika.lv. Informācijas komunikācijas tehnoloģijas ienes izmaiņas bibliotēkas pieejamībā, proti, tās pakalpojumi ir pieejami virtuālajā telpā.

Bibliotēka ir kļuvusi par vietu, kurā var mācīties, bet kuras izmantošana līdz ar informācijas resursu bagātību un tehnoloģiju radīto pakalpojumu daudzveidību ir kļuvusi sarežģīta un arī tās lietošanu nākas mācīties. Tā ir atbilde uz jautājumu – ko Latvijas Nacionālā bibliotēkas lasītājiem iemāca lasītāju apmācība. Mācām saprast un prasmīgi izmantot bibliotēkas informācijas resursus un pakalpojumus. Lasītāju apmācības pasākumus var apmeklēt ikviens, kuram nepieciešama informācija un tā jāatrod tieši bibliotēkā. Mācām arī meklēt informāciju internetā, parādām, ka google nav vienīgais informācijas meklēšanas rīks.

Lasītāju apmācības pakalpojuma apraksts meklējams LNB mājas lapā  sadaļā „Lasītājiem>>Pakalpojumi”. Lasītājiem ir dota iespēja apmeklēt bibliotēku grupā vai arī individuāli. Apmācības saturs ir bibliotēkas lasītavu un Galvenās grāmatu krātuves apmeklējums, kā arī LNB elektronisko resursu izmantošanas apmācība Elektronisko resursu lasītavā. Lasītāju apmācības pasākumus var apmeklēt ikviens, kuram nepieciešama informācija, un tā jāatrod tieši bibliotēkā.

Lasītāju apmācībā elektronisko resursu klasē iekļautas šādas programmas.

  • Informācijas meklēšana LNB veidotajos elektroniskajos resursos:
    • Elektroniskajā katalogā,
    • Nacionālās bibliogrāfijas datubāzēs,
    • Digitālajā bibliotēkā.
  • Informācijas meklēšana LNB abonētajās datubāzēs.
  • Informācijas meklēšana internetā.

Noslēgumā ieskats lasītāju apmācības vēsturē. Informācija par bibliotēku lasītāju apmācības procesu no tā izveides 20. gadsimta 70. gados balstās uz iniciatīvām, kuras noritēja ASV, Anglijā un Austrālijā. Sākotnēji lasītāju apmācību dēvēja par bibliotēkas instrukcijām vai bibliogrāfiskām instrukcijām, tās ietvēra apmācību bibliotēku katalogu, krājumu un uzziņu izdevumu lietošanā informācijas ieguvei. 70. gados ASV Amerikas koledžu un zinātnisko bibliotēku asociācija apzīmēja bibliotēkas instrukcijas kā individuālu kursu bibliotēkas resursu izmantošanā. Precīzai procesa apzīmēšanai mainījies jēdziena formulējums no „orientēšanās bibliotēkā” uz „lietotāju instrukcijas”, līdz 90. gados lasītāju apmācības procesa apzīmēšanai sāka lietot jēdzienu „informācijpratība”. Jēdziena formulējuma maiņa ir saistīta ar informācijas nozīmes palielināšanos sabiedrībā un informācijas komunikācijas tehnoloģiju straujo integrāciju informācijas organizēšanas, meklēšanas un izguves jomās.

Ko tad īsti nozīmē šis sarežģītais jēdziens – informācijpratība. Precīzu definīciju formulējusi Amerikas bibliotēku asociācijas Prezidentālā informācijpratības komiteja 1989. gada gala ziņojumā. Informācijpratība ir iespēju kopums, kas indivīdam nosaka nepieciešamību apzināties informācijas nepieciešamību un sekmē viņa prasmi atrast, novērtēt un efektīvi izmanot nepieciešamo informāciju.


IZSAKI VIEDOKLI, KATEGORIJAS: Pakalpojumi

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.