Metadati – dati par datiem

25. February, 2010, autors: Mārīte Jankevica-Balode 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā bibliotēka ir datu kopums, kas sastāv no daudziem digitāliem objektiem, kuri piesaistīti vienai vai vairākām kolekcijām. Lai meklētu, pārlūkotu un izzinātu šī datu kopuma saturu un īpašības, ir nepieciešami metadati – aprakstošie, strukturālie, tehniskie, tiesību u.c.

Metadati sniedz informāciju jeb datus par katru digitālo objektu, kā arī par kolekciju, kurā tas iekļauts. Vairāk par digitālo objektu un kolekciju aprakstošajiem metadatiem var lasīt Ciparotāja rokasgrāmatā (Pielikumi G un K).

Metadatus pievieno standartizētus, jo tie ir pamats starptautiskai sadarbībai un dalībai dažādos projektos. Tie ir  integrējami un savietojami. Metadatu elementu kopu, struktūru nosaka tādi standarti kā DC (Dublin Core), MODS (Metadata Object Description Schema), kā arī TEL (The European Library) un Europeana vadlīnijas. Savukārt, atsevišķus elementus šajā kopā aizpilda, vadoties pēc standartiem ISO 8601 (starptautisks standarts datuma un laika pierakstam (YYYY-MM-DD)), ISO 639-3 (starptautisks valodu kodu standarts (lav, eng)), u.c.

Metadatu pielietojums

Meklēšana
Ja digitālajiem objektiem ir pievienoti metadati, tad pēc tiem iespējama vienkāršā vai paplašinātā meklēšana – precizējot, meklēt visos metadatu laukos vai konkrētā metadatu laukā: autors, nosaukums, gads, priekšmets, u.c. Var meklēt arī pašā digitālajā objektā – digitālā objekta pilnajā tekstā. Tas gan iespējams tikai teksta dokumentiem un situācijā, ja teksts ir atpazīts, izmantojot teksta atpazīšanas programmatūru.

Pārlūkošana
Kolekciju sistematizēšanai un kārtošanai tiek lietota Universālās decimālās klasifikācijas shēma, kas ir speciāli izstrādāta Digitālās bibliotēkas vajadzībām. Tā ir saīsināta versija, kurā iekļautas pamatklases, bet tālākais pakārtojums apakšklasēs un to detalizācijas līmenis organizēts atbilstoši Digitālās bibliotēkas saturam.

udk2
Digitālo objektu pārlūkošanai izmanto Priekšmetus, kuri tiek izvēlēti no LNB Autoritatīvās datu bāzes, kurā autoritatīvie ieraksti tiek veidoti atbilstoši ASV Kongresa bibliotēkas Priekšmetu sarakstam un tā izveides metodikai.

prieksmeti1

Digitālos objektus var pārlūkot arī pēc autora, tipa, izdevēja, valodas, gada, kā arī skatīt saistītus digitālos objektus. Digitālo objektu saistību nosaka Strukturālie metadati. Iespējamie saistību veidi: viens izdevums pieejams dažādās valodās, dažādi tulkojumi, dziesma ietilpst diskā, stāsts ietilpst stāstu krājumā, fotogrāfija albumā, ir pieejama cita versija vai izdevums, digitālais objekts ietilpst vienā vai vairākās kolekcijās u.tml.

Citi risinājumi
Atsevišķiem digitālo objektu tipiem tiek pievienoti specifiski metadati, kurus dažkārt Interneta vidē var izmantot savādāk, interesanti un interaktīvi.

Piemēram, atklātnēm un fotogrāfijām metadatos tiek norādīta Ģeogrāfiskā adrese. Tādējādi, meklējot vērtību: Krišjāņa Valdemāra iela 2a, Rīga, iespējams atrast un skatīt visus digitalizētos materiālus, kuriem šāda informācija ir norādīta.

krvold1

Papildus, izmantojot šo metadatu informāciju, kartē var atrast un norādīt koordinātas punktus, un veidot interaktīvu karti, kurā redzami visi digitālie objekti, piesaistīti konkrētai vietai.

googlemap1

Kartēm tiek norādīti tādi metadati kā mērogs, koordinātas, projekcija. Metadati ir informējoši un pati karte ir nekustīgs attēls.

karte2

Iesienot kartes koordinātās jeb ģeoreferencējot, tiek dota iespēja meklēt pēc koordinātām, meklēt pēc vietvārdiem, atrast visas kartes, kurās attēlota konkrēta teritorija koordinātu sistēmā.

Nošu metadati ietver informāciju par dziesmas pirmo rindu, kas ļauj sameklēt dziesmu arī tad, ja aizmirsies tās nosaukums. Arī digitalizētas notis ir nekustīgs attēls, bet, lietojot atbilstošu programmatūru, tās var ierakstīt un padarīt dzirdamas. Lai noklausītos notis, svarīgi ir Tehniskie metadati, kuros norāda nepieciešamo programmatūru, ar kuru jābūt aprīkotam datoram.

notis1

Visiem digitāliem objektiem būtiski ir Tiesību pārvaldības metadati, kuri informē, vai digitālais objekts ir brīvi pieejams tiešsaistē, vai jāiet uz tuvāko bibliotēku, lai tam piekļūtu (gadījumā, ja digitālo objektu aizsargā Autortiesību likums).

Metadatu elementā Datējums norādītā informācija noder, lai veidotu laika joslas un pārlūkotu digitālos objektus noteiktos laika posmos.

datejums1

Maldīgs ir priekšstats, ka digitālās bibliotēkas veidošanā ir iesaistīti tikai informācijas tehnoloģiju speciālisti, programmatūra un infrastruktūra, ko tie pārvalda.

Svarīga digitālās bibliotēkas sastāvdaļa ir metadati, kurus digitāliem objektiem pievieno atmiņas institūciju (bibliotēku, muzeju, arhīvu) speciālisti. Viņu zināšanas sniedz būtisku ieguldījumu digitālās bibliotēkas satura veidošanā.


IZSAKI VIEDOKLI, KATEGORIJAS: Digitālā bibliotēka

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.