50 000 Kanādas latviešu centra bibliotēkas dāvināto aprakstu Nacionālajā analītikas datubāzē

24. March, 2010, autors: Anita Goldberga 

Vairums nacionālo bibliotēku, veidojot savu nacionālo bibliogrāfiju, mēģina tajā ietvert arī ziņas par publikācijām, kas radītas ārpus savas valsts robežām, bet kas jebkādā veidā saistītas ar konkrētās  nācijas identitāti.

2010.  gada martā LNB Nacionālajā analītikas datubāzē iekļauti 50 000 dāvināto aprakstu par laikrakstā “Laiks”, kas iznāca Ņujorkā laikā no 1949. gada novembra līdz 1990. gadam, ievietotajiem rakstiem. Apraksti veidoti Kanādas latviešu centra Toronto bibliotēkā Rasmas Ruģeles vadībā: http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/katalogi-un-datu-bazes/nacionalas-bibliografijas-datubazes

Laikraksts “Laiks” sniedz ziņas par latviešu dzīvi  Ziemeļamerikā, kā arī Eiropā, Austrālijā un Dienvidamerikā. Laika periodā no 1949.g. līdz 1990.g. laikraksts iznāca divas reizes nedēļā, uz astoņām lappusēm.

2009. g. jūnijā Rasma Ruģele ar vīru, kurš palīdzējis izveidot datubāzi programmā AUTHEX, viesojās Rīgā. Tikšanās laikā tika pārrunāta iespēja saņemt šo Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo informāciju kā dāvinājumu, kā arī datubāzes konvertēšanas tehniskā puse. Pateicoties tam, ka LNB datubāzē un Kanādas latviešu centra Toronto bibliotēkā tiek izmantoti starptautiski aprobēti standarti (MARC21 un Kongresa bibliotēkas priekšmetu saraksts), dāvinātos aprakstus bija iespējams iekļaut Latvijas nacionālajā bibliogrāfijā. Bibliogrāfijas institūtā veikta ierakstu redakcija un 10 000 priekšmetu harmonizācija (I. Dukure), bet Digitālās attīstības departamentā konvertēto datu tehniskā apstrāde pirms importa Nacionālajā analītikas datubāzē (A. Kipāns).

Konvertēto ierakstu autortiesības saglabā Rasma Ruģele, bet Nacionālās analītikas datubāzes lietotājiem paplašinājušās iespējas iegūt informāciju par kultūras un valodas vidi, kas, ģeogrāfiski atrodoties tālu no Latvijas, nepārprotami saistīta ar Letonicas jēdzienu. Atliek vien vēlēties, lai rastos iespēja iekļaut digitalizētos laikraksta “Laiks” rakstu pilnos tekstus periodika.lv.


IZSAKI VIEDOKLI, KATEGORIJAS: Vispārīgi

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.