Ieguldījums mūsu vērtībās

12. October, 2010, autors: Dr.oec. Māris Jurušs 

Ir dažādi veidi kā atbalstīt tos, kam nepieciešama palīdzība. Piemēram, ziedojuma, dāvinājuma, mecenātisma, sponsorēšanas vai citādā veidā. Bet noteikti nauda jeb finansējums nav galvenais šajā procesā. Manuprāt, galvenais ir tas, ko puses vēlas sasniegt.

Noderīgs sabiedrībai

Mēs ne vienmēr varam atļauties piešķirt savu finansiālo atbalstu citiem, jo pašiem tas ir vajadzīgs. Taču bieži vien mēs varam palīdzēt citādi. Viens no šādiem veidiem ir mūsu pašu līdzdalība attiecīgajā pasākumā. Tādēļ arī es aicinu katru padomāt, kā vari būt noderīgs sabiedrībai. Ja nav iespējas atbalstīt finansiāli, varbūt vari palīdzēt ar savu brīvprātīgā darbu .

Turklāt tas attiecas ne tikai uz mūsu individuālo attieksmi, bet arī uz mūsu uzņēmumu attieksmi pret sabiedrību un vidi jeb korporatīvo atbildību. Korporatīvā atbildība izpaužas uzņēmuma attieksmē pret sabiedrību, tirgus attiecībās, pret apkārtējo un darba vidi.  Arī uzņēmumam, kurā es darbojos – PricewaterhouseCoopers, ir ļoti augsti korporatīvās atbildības principi un mēs regulāri iesaistāmies  dažādu sabiedrisku un sociālu pasākumu atbalstīšanā.

Izziņas process

Arī šā raksta autoram bija iespēja palīdzēt sabiedrībai, proti – piedalīties Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodikas krājumu digitalizēšanā. Mans ieguldījums bija pavisam neliels no kopējā procesa. Tomēr ceru, ka rezultāts noderēs tiem, kurus interesē mūsu vēsture un pieredze. Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā “Periodika” piedāvā daudzus laikrakstus un žurnālus no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodā. Manuprāt, tas ir ļoti interesants visdažādāko faktoloģisko materiālu apkopojums.

Dr. oec. Māris Jurušs

Manos pienākumos ietilpa atsevišķu 19. gs. beigās un 20. gs. 20. un 30. gados Latvijā iznākušo laikrakstu caurlūkošana pirms to tehniskās apstrādes (skenēšanas). Vienlaicīgi tas man ļāva iepazīties ar šiem materiāliem un uzzināt daudz kā jauna.  Cilvēkam ir vajadzīgs izziņas process, tas ļauj pilnveidot mūsu zināšanas un izpratni par  lietām. Es ceru, ka mūsdienu paaudze daudz ātrāk apgūs un uztvers arī vēstures atziņas, bet galvenais – izmantos tās savā turpmākajā attīstībā.

Atpakaļ nākotnē

Galvenā atziņa, ko ieguvu no periodisko izdevumu caurlūkošanas – tajos var atrast daudz lietderīgas un izglītojošas informācijas. Tā kā man „trāpījās” Dzelzceļnieks, Austrums, Ugunsdzēsējs, Dzimtene un pasaule, Domas – šajos laikrakstos atradu interesantus faktus, kā arī dažādas pamācības, kas ir noderīgas arī mūsdienās. Protams, daudzas no tām mēs diez vai izmantosim, piemēram – kā izgatavot radio uztvērēju, taču pamācības par putnu būrīšu vai citu sadzīvē nepieciešamu lietu izgatavošanu varētu būt joprojām aktuālas.

Laika periods, ar kuru es strādāju,  cilvēces vēsturē saistāms ar strauju zinātnes progresu un atklājumiem. Tāpat cīņa ar korupciju, centieni uzlabot dzelzceļa satiksmi, zinātniskie pētījumi, citu valstu ģeogrāfija un cilvēki – tēmas, kas bija aktuālas tajā laikā un arī šodien. Šie materiāli ir ne tikai vērtīga informācijas krātuve, bet arī atslodze no ikdienas.  Valoda un raksti ir ļoti dažādi, tāpēc var atrast daudz neparastu faktu par attiecīgā laika sabiedrisko dzīvi un arī dažādas smieklīgas situācijas.

Turpmākajos rakstos par to, kas man vēl „iekrita acīs”, lapojot man iedotos izdevumus.


KOMENTĀRS: 1, KATEGORIJAS: Digitālā bibliotēka, Vispārīgi

Komentārs: 1

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.