Kā identificēt visas digitālā satura veidošanā iesaistītās puses?

14. February, 2011, autors: Anita Goldberga 

Atbilde ir: ISNI – Starptautiskais Vārdu/Nosaukumu Standartidentifikators (International Standard Name Identifier). Šāds unikāls identifikators veicinās un atvieglos sadarbību Semantiskajā tīmeklī un tādos tīkla projektos kā Europeana, Eiropas bibliotēka, ARROW u.c.

2011.gada janvārī publicēts paziņojums par to, ka Londonā izveidota ISNI Starptautiskā aģentūra, kuras mērķis ir identificēt satura veidotājus un tiesību īpašniekus digitālajā vidē. Līdzīgi Latvijā pazīstamajām ISBN, ISMN, ISSN sistēmām tā veidos un pārvaldīs nacionālo aģentūru tīklu. ISNI kļūs par starptautiski organizētas metadatu sistēmas daļu, nodrošinot infrastruktūru vārdu/nosaukumu identificēšanai un starptautiskai saistīšanai.

ISNI uzdevumos paredzēts licencēt tiešsaistes pakalpojumus un veicināt likumīgu piekļuvi digitālajām saturam visā pasaulē. Galvenais – identificēt visus radošajā procesā iesaistītos: personas (autorus, līdzautorus, izpildītājus), institūcijas (izdevējus, satura piegādātājus, autoru tiesību pārvaldības organizācijas, bibliotēkas, universitātes), pat izdomātos tēlus un varoņus. Katram identificētajam vārdam/nosaukumam tiks piešķirts kods, kurš palīdzēs efektīvi atklāt visdažādākos digitālos resursus: video un audio ierakstus, romānus, disertācijas, rakstus žurnālos, monogrāfijas, lielas datukopas, resursus ar pētniecisku raksturu u.c.

ISNI ir 6 dibinātāji:

  1. Kolektīvo autoru un komponistu starptautiskā federācija (CISAC),
  2. Reproducēšanas tiesību organizāciju  starptautiskā federācija (IFRRO),
  3. Starptautiskā izpildītāju datubāžu asociācija (IPDA),
  4. ProQuest (zinātniska satura resursu piegādātājs),
  5. Tiešsaistes datorizētais bibliotēku centrs (OCLC),
  6. Nacionālo bibliotēku direktoru konference (CDNL).

Līdzīgi citu valstu nacionālajām bibliotēkām arī Latvijas Nacionālā bibliotēka sastopas ar jaunu izaicinājumu: iekļaušanās procedūru ISNI tīklā un jaunas funkcijas realizāciju.


KOMENTĀRS: 1, KATEGORIJAS: Likumdošana, Vispārīgi

Komentārs: 1

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.