Diskusija par nacionālo digitālo bibliotēku

31. May, 2011, autors: Viktorija Moskina 

LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļai ir laba tradīcija katru gadu rīkot nekonferences un, manuprāt, diskusiju „Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku veidojot: mērķi, iespējas, rezultāti”, kas 2011.gada 2.jūnijā plkst. 11:00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova iela 1A, Rīgā), varētu uzskatīt par „BibCamp5” tiesību pārmantotāju. Arī šoreiz saulainā LU Sociālo zinātņu fakultāte pavērs iespēju nokļūt aktīvā un radošā atmosfērā, kā arī gūt interesantus un noderīgus atklājumus!

Lai gan profesionālajā jomā diskusija varētu būt noderīga atmiņas institūciju un valsts pārvaldes pārstāvjiem, brīvi izteikties ir aicināti tieši digitālo resursu lietotāji un nelietotāji. Trijām paralēlajām diskusijām tiek piesaistīti atraktīvi moderatori: LU SZF docente Dr.philol. Daina Pakalna – Gala lietotāju grupai; LU SZF docente Dr.philol. Līga Krūmiņa – Projektu/sadarbības grupai un LNB Digitālās bibliotēkas „Letonica” vadītājs Uldis Zariņš – Valsts politikas grupai. Pasākuma noslēgumā grupu vadītāji padalīsies ar diskusijas gaitā apkopotajām atziņām.

Manuprāt, šī diskusija varētu pavērt citu skatījumu uz Latvijas atmiņas institūcijām, jo bibliotēkas, arhīvi un muzeji mūsdienās ne tikai palīdz saglabāt Latvijas iedzīvotāju kolektīvo atmiņu un identitāti, bet arī padara to pieejamu sabiedrībai nepārtraukti laikā un telpā.

Nacionālās identitātes pētījuma programmas apakšprojekta „Nacionālā identitāte digitālajā vidē” ietvaros Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pārstāvji ir apmeklējuši vairākus Latvijas reģionus, lai izprastu nacionālo digitalizācijas projektu atpazīstamību sabiedrībā, kā arī ieguvuši Latvijas sabiedrībai  pieejamo digitālo resursu raksturojumu un novērtējumu. Tagad ir pienācis laiks uzdot ekspertiem un plašākai sabiedrībai pietaupītus jautājumus.

Sīkāk par to visu šeit.


IZSAKI VIEDOKLI, KATEGORIJAS: Digitālā bibliotēka

Izsaki viedokli

You must be logged in to post a comment.